ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการของมูลนิธิ
dot
bulletโครงการ พลิกฟื้นหลังคลื่นยักษ์
bulletโครงการ 1500 miles รวมใจน้ำลด
dot
กิจกรรมของมูลนิธิ
dot
bulletต้นกล้า อาสา
bulletดอนหวายทูเดย์
bulletโครงการ Next Mind for Next Mile
bulletร้านเล็ก ๆ @ Software Park
bulletตามหา Front Line
dot
บ้าน 1500 ไมล์
dot
bulletสมัครอาสาสมัคร
bulletApply for a member volunteers
bulletสมุดลงนาม
bulletWebboard
dot
Newsletter

dot
dot
ความช่วยเหลือ
dot
bulletFrontLine - BackLine
bulletบริจาคเข้ากองทุนเดินทาง
bulletบริจาคให้ผู้ประสบภัย
dot
ขอบคุณ...สื่อมวลชน
dot
bulletเดลินิวส์ลงบทความพิเศษ
bulletให้สัมภาษณ์ อสมท.96.5Mhz
bulletสร้างบ้านใหม่ให้มอร์แกน
bulletรำลึกมิตรภาพบ้านน้ำเค็ม
bulletรายงานพิเศษสำนักข่าว CNN
bulletสบายตามสไดล์มยุรา ช่วงที่1
bulletสบายตามสไดล์มยุรา ช่วงที่2
dot
ขอบคุณ...ผู้สนับสนุน
dot
bulletยอดบริจาค/ค่าใช้จ่ายEquinoxextreme.com
สยามนาฬิกาดอทคอม
พายแห่งรัก


เกี่ยวกับเรา


          มูลนิธิ1500ไมล์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ๘๒๙ ถนนจรัลสนิทวงศ์ ๔๐ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
     หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2424-5407,0-9971-1183 Fax:0-2424-5407
     โดยมีคณะกรรมการ ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิ1500ไมล์

ชื่อ : พ.อ.(พิเศษ) คงเดช กุลไทย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ
ประวัติ : กิจกรรม "เจ้าพระยา คายัคแรลลี่"
ชื่อ : นายรัฐภูมิ อยู่พร้อม
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
อาชีพ : ผู้บริหารมูลนิธิ 1500ไมล์
ประวัติ : โครงการ "ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา", กิจกรรม "Clean Up Day", กิจกรรม "ต้นกล้าอาสา", โครงการ "1500 ไมล์ รวมใจ น้ำลด", โครงการ " 9 ลุ่มน้ำ"
ชื่อ : นางอิสราภรณ์ อยู่พร้อม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขาณุการ
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ประวัติ : กิจกรรม "เจ้าพระยา คายัคแรลลี่"
ชื่อ : นายวาสิต สิโรดม
ตำแหน่ง : กรรมการ
อาชีพ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอาท์ดอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
ประวัติ : กิจกรรม "เจ้าพระยา คายัคแรลลี่"
ชื่อ : นางสาววาทินี ตั้งวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเหรัญญิก
อาชีพ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัททัวร์แห่งหนึ่ง
ประวัติ : โครงการ "ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา", โครงการ "1500 ไมล์ รวมใจ น้ำลด", โครงการ " 9 ลุ่มน้ำ"
ชื่อ : นายสุพร  พันธุ์งาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
อาชีพ : Engineering System
ประวัติ : กิจกรรม "เจ้าพระยา คายัคแรลลี่"
ชื่อ : นายสมเกียรติ มั่นสิริไพบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
อาชีพ : กรรมการบริหาร & Webmaster EZyTrip
ประวัติ : โครงการ "เพื่อน้อง" , โครงการ "อุ่นอิงไอ สู่ปลายดอย", กิจกรรม "Clean Up Day", กิจกรรม "ต้นกล้าอาสา",
ชื่อ : นายสหพล ดิเรกวัฒนสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
อาชีพ : Organizer
ประวัติ : กิจกรรม "Clean Up Day", กิจกรรม "ต้นกล้าอาสา", กิจกรรม "เจ้าพระยา คายัคแรลลี่"

ชื่อ : นายเวียงขวัญ ประสงค์มณีนิล
ตำแหน่ง : ฝ่ายตัดต่อคลิปวีดีโอ
อาชีพ : ผู้ช่วยผู้กำกับ
ประวัติ : โครงการ "Clean Up Day" 

ชื่อ : นายสมานชัย ซิ้มอำพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
อาชีพ : มูลนิธิ 1500 miles
ประวัติ : โครงการ "ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา", โครงการ "1500 ไมล์ รวมใจ น้ำลด", โครงการ " 9 ลุ่มน้ำ"
ชื่อ : นายชตาเทพ สุนทรสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
อาชีพ : Project managerมูลนิธิ 1500 miles
ประวัติ : โครงการ "ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา", โครงการ "1500 ไมล์ รวมใจ น้ำลด", โครงการ " 9 ลุ่มน้ำ"
ชื่อ : นางสาวธัญรัตน์ เจริญพืช
ตำแหน่ง : กรรมการ
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ประวัติ : โครงการ "ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา", โครงการ "1500 ไมล์ รวมใจ น้ำลด", โครงการ " 9 ลุ่มน้ำ"
ชื่อ : นางสาวนิตยา รักนุ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
อาชีพ : เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิ 1500ไมล์
ประวัติ : โครงการ "ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา", โครงการ "1500 ไมล์ รวมใจ น้ำลด", โครงการ " 9 ลุ่มน้ำ"
ชื่อ : นายภาคภูมิ ประทุมเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ประวัติ : โครงการ "ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา", โครงการ "1500 ไมล์ รวมใจ น้ำลด", โครงการ " 9 ลุ่มน้ำ"
ชื่อ : นายเอกรักษ์ ปาร์มวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ประวัติ : โครงการ "ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา", โครงการ "1500 ไมล์ รวมใจ น้ำลด", โครงการ " 9 ลุ่มน้ำ"
ชื่อ : นางสาววีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ประวัติ : โครงการ "ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา", โครงการ "1500 ไมล์ รวมใจ น้ำลด", โครงการ " 9 ลุ่มน้ำ"
ชื่อ : นางนิศานาถ มั่นสิริไพบูลย์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
อาชีพ : กรรมการบริหาร & Webmaster EZyTrip
ประวัติ : โครงการ "เพื่อน้อง" , โครงการ "อุ่นอิงไอ สู่ปลายดอย", กิจกรรม "Clean Up Day", กิจกรรม "ต้นกล้าอาสา",
ชื่อ : นายทินพันธ์ จันทวนิช  
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ประวัติ : โครงการ "ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา", โครงการ "1500 ไมล์ รวมใจ น้ำลด", โครงการ " 9 ลุ่มน้ำ"
ชื่อ : นางสาวนุชเนตร เผื่อนคำไฮ  
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ประวัติ : โครงการ "ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา", โครงการ "1500 ไมล์ รวมใจ น้ำลด", โครงการ " 9 ลุ่มน้ำ"
ชื่อ : นางสาวกรรนิกา โกมลตรี  
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ประวัติ : โครงการ "ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา", โครงการ "1500 ไมล์ รวมใจ น้ำลด", โครงการ " 9 ลุ่มน้ำ"
ชื่อ : นายสายันต์ เยาวมาตย์  
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ประวัติ : โครงการ "ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา", โครงการ "1500 ไมล์ รวมใจ น้ำลด", โครงการ " 9 ลุ่มน้ำ"
ชื่อ : นางสาวอุบลรัตน์ รวมคำ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ประวัติ : กิจกรรม "เจ้าพระยา คายัคแรลลี่"Copyright © 2010 All Rights Reserved.
eXTReMe Tracker