ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการของมูลนิธิ
dot
bulletโครงการ พลิกฟื้นหลังคลื่นยักษ์
bulletโครงการ 1500 miles รวมใจน้ำลด
dot
กิจกรรมของมูลนิธิ
dot
bulletต้นกล้า อาสา
bulletดอนหวายทูเดย์
bulletโครงการ Next Mind for Next Mile
bulletร้านเล็ก ๆ @ Software Park
bulletตามหา Front Line
dot
บ้าน 1500 ไมล์
dot
bulletสมัครอาสาสมัคร
bulletApply for a member volunteers
bulletสมุดลงนาม
bulletWebboard
dot
Newsletter

dot
dot
ความช่วยเหลือ
dot
bulletFrontLine - BackLine
bulletบริจาคเข้ากองทุนเดินทาง
bulletบริจาคให้ผู้ประสบภัย
dot
ขอบคุณ...สื่อมวลชน
dot
bulletเดลินิวส์ลงบทความพิเศษ
bulletให้สัมภาษณ์ อสมท.96.5Mhz
bulletสร้างบ้านใหม่ให้มอร์แกน
bulletรำลึกมิตรภาพบ้านน้ำเค็ม
bulletรายงานพิเศษสำนักข่าว CNN
bulletสบายตามสไดล์มยุรา ช่วงที่1
bulletสบายตามสไดล์มยุรา ช่วงที่2
dot
ขอบคุณ...ผู้สนับสนุน
dot
bulletยอดบริจาค/ค่าใช้จ่ายEquinoxextreme.com
สยามนาฬิกาดอทคอม
พายแห่งรัก


โครงการ 1500 miles รวมใจน้ำลด
โครงการ 1500 miles รวมใจน้ำลด

1. ชื่อโครงการ : โครงการ 1500 ไมล์ รวมใจ น้ำลด

2. พื้นที่ดำเนินการ
: สำนักสงฆ์วัดโพธิ์โกลน หมู่บ้านบางปลากด อำเภอ ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

3.ประวัติมูลนิธิ 1500 ไมล์

      ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2545 ครบรอบ 3 ปีที่คุณแม่ของนายรัฐภูมิ อยู่พร้อมได้เสียขีวิตลง จึงเกิดการเดินทางครั้งสำคัญ 1 ปี 6 เดือน 5 วัน โดยการพายเรือรอบน่านน้ำไทย กว่า 1500 ไมล์ ได้ก่อเกิดสายสัมพันธ็ที่ดีกับผู้คนในระหว่างการเดินทาง

      26 ธันวาคม 2547 สึนามิ ภัยธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ เข้ามาโถมทับทำลายบ้านเรือนชายฝั่งมหามิตรของ รัฐภูมิ กองซากปรักหักพังที่เคยถูกเรียกว่าบ้าน ร่างที่ไร้วิญญานของคนคุ้นเคยระหว่างการเดินทาง และความช่วยเหลือที่หลั่งไหลมา เป็นแรงกระตุ้นให้นายรัฐภูมิก่อตั้งชมรม 1500 ไมล์ เพื่อเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในส่วนที่ทางราชการ หรือองค์กรต่าง ๆ ยังเข้าไปดูแลได้ไม่ทั่วถึง

       28 สิงหาคม 2548 มูลนิธิ 1500 ไมล์ ได้ถูกจดทะเบียนอย่างเป็นทางการโดยมีจุดประสงค์ดังนี้

       1. เพื่อดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยสาธารณะทุกประเภท
       2. เพื่อจรรโลงศาสนา ทุกศาสนา
       3. เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำ
       4. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
       5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


4. หลักการและเหตุผล
       ปัญหาน้ำท่วมนั้นเป็นมหันตภัยอันร้ายแรงต่อชีวิต และทรัทพย์สินของประชาชน จากสภาพธรรมชาติที่มีอยู่เดิมของแต่ละพื้นที่จะมีต้นไม้ที่เป็นสิ่งเอื้ออำนวยในการดูดซับน้ำฝนไม่ให้เกิดการท่วมขัง ปัญหาน้ำท่วมจึงไม่เกิดขึ้น แต่ในป้จจุบันการตัดไม้ทำลายป่ากันมาก และข้อจำกัดทางกายภาพของพื้นที่ รวมถึงการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ โดยขาดการศึกษาผลกระทบและการวางแผนรองรับ เช่น การสร้างโครงข่ายถนน, การสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โดยไม่มีการศึกษาผังเมืองดูก่อน ทำให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง แม้แต่ในบริเวณที่ต่ำหรือมีป้ญหาในการระบายน้ำเมื่อฝนตก การพัฒนตก การพัฒนาสิ่งก่อสร้างเช่น ถนน หรือเขื่อนกั้นน้ำต่าง ๆ อาจเป็นสิ่งขวางทางระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างรุนแรง ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
       
การเจริญเติบโตของฝั่งเมืองมากเกินไป ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวบานที่อาศัยในพืนที่ใกล้เคียง เนื่องจากจะมีการกั้นน้ำส่วนใหญ่ไม่ให้ไปท่วมขังในเขตเศรษฐกิจ แต่จะไปมีผลทำให้ชาวบานท่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ซึ่งอาจจะทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมเปลี่ยนไปอย่างรุนแรง ขณะที่หน่วยงานของภาครัฐไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ทั้งในระหว่างที่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วม และที่สร้างปัญหาให้มากที่สุดคือ หลังจากน้ำเริ่มลดลงแล้ว การช่วยเหลือก็แทบจะหยุดไปในทันที

       มูลนิธิ 1500 ไมล์ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่ตามมานี้ เนื่องจากชาวบ้านนั้นสูญเสียทั้งทรัพย์สิน และบางรายถึงกับสูญเสียบุคคลในครอบครัว ทางราชการก็เข้าช่วยเหลือไม่ทัน และเนื่องจากบางพื้นที่ที่ประสบภัยนนั้นก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ ทางมูลนิธิ 1500 ไมล์ ซึ่งมีความชำนาญในการเดินทางทางน้ำจึงได้วางแผนลงไปช่วยเหลือ, เก็บข้อมูล ความต้องการต่าง ๆ ของผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยร่วมมือกับส่วนราชการตาง ๆ และทำการเผยแพร่เรื่องราวผู้ประสบภัยให้ทางราชการและทาง www.1500miles.org เพื่อเป็นประโยชน์แก่งทางราชการให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และผู้ประสบภัยก็ได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นเช่นกัน

5. วัตถุประสงค์โครงการ
   
    5.1 เพื่อให้ความรู้ในการดำรงชีวิตหลังจากที่น้ำเริ่มลดลงแล้ว
         5.2 เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือ ส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาต่อไป
         5.3 เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของภัยธรรมชาติ และกระตุ้นเตือนให้เกิดการป้องกันในครั้งต่อไป
         5.4 เพื่อฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติของทีม 1500 ไมล์
       
5.5 เพื่อเชื่อมโยง และประสานงานการช่วยเหลือใหักับหน่วยงานต่าง ๆ
       

6. ผู้เข้าร่วมโครงการ
       6.1 มูลนิธิ 1500 ไมล์
       6.2 อาสาสมัครจากที่ต่าง ๆ
       6.3 ชมรมเรือ Kayak
       6.4 หน่วยงานราชการในพื้นที่
       6.5 บริษัท เอาท์ดอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
       6.6 บริษัท จอยสปอร์ต จำกัด
       6.7 www.ReadyPlanet.com


7. ขอบเขตการดำเนินงาน
      มูลนิธิ 1500 ไมล์ ได้รวมกลุ่มของอาสาสมัคร และชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปช่วยทำความสะอาด ทาสีวัด และจัดพื้นที่ภายในให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในสำนักสงฆ์วัดโพธิ์โกลน หมู่บ้านบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และหลังจากนั้นจะให้อาสาสมัครทุกท่านลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล พูดคุยกับผู้ประสบภัยเพื่อสร้างกำลังใจ โดยในส่วนที่ไม่สามารถเดินเข้าไปถึง ก็จะพายเรือ kayak เข้าไปเพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ประสบภัยอย่างครบถ้วน


8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
มูลนิธิ 1500 ไมล์


9. วิธีการดำเนินงาน
       9.1 สำรวจพื้นที่ดำเนินงานครั้งที่ 1
       9.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
       9.3 เขียนโครงการเพื่อขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุน
       9.4 ติดต่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการจากส่วนราชการ องค์กรเอกชน บริษัท ฯ ห้างร้านต่าง ๆ
       9.5 โฆษณา - ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อหาผู้ร่วมโครงการ
       9.6 รวบรวมผู้เข้าร่วมโครงการ
       9.7 ยืนยันเส้นทางการเดินทาง
       9.8 จัดเตียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะใช้ในการปฏิบัติการ
       9.9 เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
       9.10 ออกปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
       9.11 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน


11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สำหรับผู้ประสบภัย
     
 1. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย
       2. ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตในพื้นที่ต่อไปได้ดีขึ้น
       3. เข้าถึงหน่วยงานของรัฐที่ต้องการจะช่วยเหลือ

สำหรับผู้ร่วมโครงการ
       1. รับรู้ถึงปัญหาตามความเป็นจริง
       2. ได้ฝึกทักษะในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย
       3. เรียนรู้การดำรงชีวิตของผู้ประสบภัย


12. การประเมินผลงาน

     
 1. จากการปฏิบัติงานของผู้ร่วมโครงการ
       2. จากการทำงานของ Staff
       3. จากผู้ประสบภัยในพื้นที่โครงการ
       4. จากเจ้าหนาที่ในส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ
       5. จากแบบสอบถามโครงการ ฯ

13. เอกสารเพิ่มเติม - รูปประกอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม   >>http://www.1500miles.com/webboard/show.php?No=923193Copyright © 2010 All Rights Reserved.
eXTReMe Tracker