ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการของมูลนิธิ
dot
bulletโครงการ พลิกฟื้นหลังคลื่นยักษ์
bulletโครงการ 1500 miles รวมใจน้ำลด
dot
กิจกรรมของมูลนิธิ
dot
bulletต้นกล้า อาสา
bulletดอนหวายทูเดย์
bulletโครงการ Next Mind for Next Mile
bulletร้านเล็ก ๆ @ Software Park
bulletตามหา Front Line
dot
บ้าน 1500 ไมล์
dot
bulletสมัครอาสาสมัคร
bulletApply for a member volunteers
bulletสมุดลงนาม
bulletWebboard
dot
Newsletter

dot
dot
ความช่วยเหลือ
dot
bulletFrontLine - BackLine
bulletบริจาคเข้ากองทุนเดินทาง
bulletบริจาคให้ผู้ประสบภัย
dot
ขอบคุณ...สื่อมวลชน
dot
bulletเดลินิวส์ลงบทความพิเศษ
bulletให้สัมภาษณ์ อสมท.96.5Mhz
bulletสร้างบ้านใหม่ให้มอร์แกน
bulletรำลึกมิตรภาพบ้านน้ำเค็ม
bulletรายงานพิเศษสำนักข่าว CNN
bulletสบายตามสไดล์มยุรา ช่วงที่1
bulletสบายตามสไดล์มยุรา ช่วงที่2
dot
ขอบคุณ...ผู้สนับสนุน
dot
bulletยอดบริจาค/ค่าใช้จ่ายEquinoxextreme.com
สยามนาฬิกาดอทคอม
พายแห่งรัก


โครงการ Next Mind for Next Mile
โครงการ Next Mind for Next Mile

วัตถุประสงค์
1. แนะนำมูลนิธิ 1500 ไมล์ ให้เป็นที่รู้จักในหมู่สาธารณะชนทั่วไป
2. จัดหาเงินทุนที่จะนำมาใช้ในโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิ ฯ
3. สร้างทัศนคติที่ดีของ "การให้" และกระตุ้น "จิตสำนึกอาสา" ให้กับผู้ร่วมงาน
4. สร้างเครือข่ายของมูลนิธิให้มากยิ่งขึ้น

หลักการและเหตุผล
มูลนิธิ1500ไมล์ เป็นมูลนิธิที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิับัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แลัวยังส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีังามของชุมชน จึงมีโครงการต่าง ๆ อยู่มาก จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างบุคลากร และเครือข่าย รวมทั้งจัดหารเงินทุนเพื่อมาดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ระะยะเวลาดำเนินการ
15 ก.ค. 2550 - 5 ส.ค. 2550

สถานที่ดำเนินการ
ห้อง Auditorium ชั้น 3 และพื้นที่ Roof Garden ชั้น 4 อาคาร Software Park

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มูลนิธิ 1500 ไมล์
เครือข่ายของมูลนิธิ 1500 ไมล์
ผู้สนับสนุนโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มูลนิธิ 1500 ไมล์

แผนการดำเนินงาน
1. สำรวจพื้นที่จัดงาน
2. ทำเอกสารเรียนเชิญเครือข่ายของมูลนิธิ 1500 ไมล์ และทำเอกสารขอความอนุเคราะห์จากผู้สนับสนุน
3. ทำเอกสารเรียนเชิญสื่อต่าง ๆ มาร่วมงาน
4. รวบรวมผู้เข้าร่วมโครงการ
5. จัดเตรียมอุปกรณ์ และสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดงาน
6. จัดงาน 1500 miles Grand Opengin ในวันที่ 5 สิงหาคม 2550
7. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

รายนามผู้สนับสนุน
1. เครือข่ายของมูลนิธิ 1500 ไมล์   2. Readyplanet.com
3. Equinox                                4. FeelFree Kayak
5. Soft Ware Park Thailand

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มูลนิธิ 1500 ไมล์มีทุนเบื้องต้นที่จะดำเนินการในโครงการต่าง ๆ ต่อไป
2. มีการสร้างเครือข่ายที่จะคอยสนับสนุนมูลนิธิ ในโอกาสต่อ ๆ ไป
3. ส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีใน "การให้" กับผู้่เข้าร่วมงาน

กำหนดการจัดงาน
วันที่ 5 สิงหาคม 2550
15.00 น. ลงทะเบียน
16.00 น. Grand Opening
17.00 น. งานเลี้ยงค็อกเทล
18.00 น. ปิดงาน

ค่าบัตรการกุศล

ท่านละ 1,000 บาท

การสำรองที่นั่ง
1. กรอกข้อมูล ลงในเว็บเพจ http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=420323
2. โอนเงินค่าบัตรร่วมงานใบละ 1,000 บาท เข้าบัญชีดังนี้ ชื่อบัญชี : นายรัฐภูมิ อยู่พร้อม เลขที่บัญชี : 129-4-841398 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว
3. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาที่ 0-2733-7225 (Attn: คุณตะลอน)


เอกสารเชิญร่วมงานCopyright © 2010 All Rights Reserved.
eXTReMe Tracker