ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการของมูลนิธิ
dot
bulletโครงการ พลิกฟื้นหลังคลื่นยักษ์
bulletโครงการ 1500 miles รวมใจน้ำลด
dot
กิจกรรมของมูลนิธิ
dot
bulletต้นกล้า อาสา
bulletดอนหวายทูเดย์
bulletโครงการ Next Mind for Next Mile
bulletร้านเล็ก ๆ @ Software Park
bulletตามหา Front Line
dot
บ้าน 1500 ไมล์
dot
bulletสมัครอาสาสมัคร
bulletApply for a member volunteers
bulletสมุดลงนาม
bulletWebboard
dot
Newsletter

dot
dot
ความช่วยเหลือ
dot
bulletFrontLine - BackLine
bulletบริจาคเข้ากองทุนเดินทาง
bulletบริจาคให้ผู้ประสบภัย
dot
ขอบคุณ...สื่อมวลชน
dot
bulletเดลินิวส์ลงบทความพิเศษ
bulletให้สัมภาษณ์ อสมท.96.5Mhz
bulletสร้างบ้านใหม่ให้มอร์แกน
bulletรำลึกมิตรภาพบ้านน้ำเค็ม
bulletรายงานพิเศษสำนักข่าว CNN
bulletสบายตามสไดล์มยุรา ช่วงที่1
bulletสบายตามสไดล์มยุรา ช่วงที่2
dot
ขอบคุณ...ผู้สนับสนุน
dot
bulletยอดบริจาค/ค่าใช้จ่ายEquinoxextreme.com
สยามนาฬิกาดอทคอม
พายแห่งรัก


โครงการ พลิกฟื้นหลังคลื่นยักษ์
โครงการพลิกฟื้น จากคลื่นยักษ์

หลักการและเหตุผล
มูลนิธิ1500ไมล์ จะส่งทีมงานไปสำรวจความต้องการต่าง ๆ ของผู้ประสบภัย
และนำความต้องการเหล่านั้นมาเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปผ่านเว็บไซท์ www.1500miles.org
ผู้ต้องการบริจาค สามารถบริจาคให้กับผู้ประสบภัยนั้น ๆ ได้โดยตรงจากมือสู่มือ
หรือผ่านทางมูลนิธิ1500ไมล์ โดยทางมูลนิธิพันห้าร้อยไมล์ จะจัดทำ VDO Clip การส่งมอบ
และนำเสนอในเว็บไซท์ เพื่อเป็นการยืนยันว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะไปถึงผู้รับอย่างไม่มีตกหล่นขาดหาย
โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ประสบภัย สามารถพลิกฟื้นได้อย่างถาวร

วัตถุประสงค์
1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข
2. นำข้อมูลของผู้ประสบภัยจากสึนามิเผยแพร่ผ่านเว็บไซท์ เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือต่อไป

ระะยะเวลาดำเนินการ
26 ธ.ค. 2547 - 20 มี.ค. 2548

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มูลนิธิ 1500 ไมล์

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มูลนิธิ 1500 ไมล์

แผนการดำเนินงาน

1. วางแผนเพื่อสำรวจพื้นที่ประสบภัย
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ
3. สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน และความเสียหายของผู้ประสบภัย
4. นำข้อมูลที่ได้ส่งผ่านสื่อ ทั้งทางเว็บไซท์และรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ
    ผู้ประสบภัยทั้งหมด >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=1
5. ขอความอนุเคราะห์จากผู้สนับสนุน
    ข้อมูลผู้สนับสนุน >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=78803&Ntype=3
6. รวบรวมผู้เข้าร่วมโครงการ
7. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
8. นำความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนสู่ผู้ประสบภัยโดยตรง
9. ส่งข้อมูลความช่วยเหลือนี้ เข้าสู่เว็บไซท์ 1500miles.org

รายนามผู้สนับสนุน
1. เครือข่ายของมูลนิธิ 1500 ไมล์
2. ชุมชนออนไลน์ สยามนาฬิกาดอทคอม http://www.siamnaliga.com
3. กลุ่มคริสเตียนเชียงใหม่
4. Mr. Maik Schmieding

รายนามผู้ได้รับความช่วยเหลือ
1.นายกิตติ อินตัน
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130564&Ntype=6
2.ยูโซบ เวชศาสตร์
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130565&Ntype=6
3.ฮาสัน เวชศาสตร์
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130563&Ntype=6
4.นายชูโก๊ต เวชศาสตร์
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130562&Ntype=6
5.นายฮาสัน วาหะรักษ์
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130561&Ntype=6
6.นายอาหมาด เวชศาสตร์
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130560&Ntype=6
7.นายคำนึง ภักดี
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130559&Ntype=6
8.นายร่อเฝด วิจิตร
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130558&Ntype=6
9.บังฉา บ้านแหลมนาว
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130557&Ntype=6
10.บ้านแหลมนาว
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130529&Ntype=6
11.นายดลส่าหรัม เวชศาสตร์
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=110472&Ntype=6
12.นางมีนา สาลี
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=110470&Ntype=6
13.นายราเหม เวชศาสตร์
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=109590&Ntype=6
14.นายหรีด ดำกุล
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130584&Ntype=6
15.นายซาลามัน ปราบสมุทร
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130582&Ntype=6
16.มูฮัมหมัด วาหะรักษ์
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130552&Ntype=6
17.มะเหรก ขุนน้อย
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130563&Ntype=6
18.บังหมีด ชูหมาน
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130300&Ntype=6
19.สมชาย ธำรงค์รักษ์
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130299&Ntype=6
20.นายกิตติ อินตัน
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=130289&Ntype=6
21.วัดสามัคคีธรรม อ.คุระบุรี จ.พังงา
      ข้อมูลความช่วยเหลือ >> http://www.1500miles.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=126879&Ntype=6


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
eXTReMe Tracker